Építőanyagok 1.

Neptun kód: 
BMEEOEMA301
Képzés: 
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
3
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/1